Platycheirus albimanus – Płaskoręcz bladopasek

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum ciemne, lśniące. Plamy na tergitach szare. Środkowe i tylne uda zwykle żółtobrązowe. Przednie stopy samca zgrubiałe, zmodyfikowane. Przednie uda pokryte w części apikalnej sterczącymi kępkami włosków. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

ŁOB 06.07.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 06.07.2010 ♀

ŁOB 06.07.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 06.07.2010 ♀

Widzew 15.03.2015 Samiec

Łódź – Widzew 15.03.2015 ♂

Rogów 02.05.2012 Samiec

Rogów 02.05.2012 ♂

  1. Liczebność. Pospolity, jeden z liczniejszych gatunków z rodzaju
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, polany, łąki, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z szarymi plamami odwłokowymi są na ogół mniejsze, różnią się m.in. ubarwieniem i owłosieniem nóg (brak kępki włosków przy przednich udach). W skład grupy gatunkowej albimanus, charakteryzującej się szarymi plamami odwłokowymi wchodzą:
  • Platycheirus ambiguus, którego samce nie mają zgrubiałych, zmodyfikowanych goleni, a szare plamy na odwłokach obu płci maja odmienny kształt – są mniej zaokrąglone
  • Platycheirus discimanus – samce różnią się owłosieniem ud, samice opyleniem czoła
  • Platycheirus sticticus – jak wyżej

Wymienione gatunki są zdecydowanie rzadsze od P.albimanus

8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Widzew 18.05.2013 Samica składająca jajo

Łódź – Widzew 18.05.2013 ♀ składająca jajo

p-albimanus

Łódzki Ogród Botaniczny 13.05.2016 ♀


Rodzaj Platycheirus - Płaskoręcz


avidal

Leave a Reply