Platycheirus angustatus – Płaskoręcz wątły

Syrphidae – Bzygowate
Ciało delikatne, odwłok bardzo wąski. Tergit trzeci 1,5 razy tak długi, jak szeroki. Na tergitach 2, 3 i 4 żółte prostokątne plamy; plamy na T4 nie dochodzą do tylnej krawędzi tergitu, a u samicy mogą zanikać. Przednie stopy samca zmodyfikowane. Pleuryty (boki tułowia) wyraźnie lśniące.

Rezerwat Oleszno 03.08.2012 Samica

Rezerwat Oleszno 03.08.2012 ♀

Rezerwat Oleszno 03.08.2012

Rezerwat Oleszno 03.08.2012 ♀

Rezerwat Oleszno 03.08.2012

Rezerwat Oleszno 03.08.2012 ♀

  1. Status. Pospolity i liczny w całym kraju
  2. Siedlisko. Różnorakie tereny podmokle, w tym torfowiska i wilgotne łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady, świętokrzyskie – śródleśna wilgotna polana w rezerwacie Oleszno
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z grupy gatunkowej clypeatus, zwykle masywniej zbudowane i o bardziej matowych pleurytach, w tym nieco większy Platycheirus europaeus. A także gatunki z rodzaju Melanostoma; samce można odróżnić m.in. po budowie przednich stóp
  8. Uwagi. Oznaczenie osobnika z Oleszna Łukasz Mielczarek
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal

Orelec 10.05.2020 ♀ Fot. Andrzej Kucharski

Orelec 10.05.2020 ♀ Fot. Andrzej Kucharski


Rodzaj Platycheirus - Płaskoręcz


avidal

Leave a Reply