Platycheirus peltatus – Płaskoręcz okazały

Syrphidae – Bzygowate
Scutum i scutellum metalicznie błyszczące. Na tergitach 2-4 (5) pary żółtych, w zarysie prostokątnych, nie stykających się ze sobą plam. Przednie stopy samców silnie zgrubiałe.

Ewelinów 30.07.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Ewelinów 30.07.2009 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Status. Pospolity, liczny miejscami
  2. Siedlisko. Łąki, ugory, polany, skraje lasów, przydroża, przytorza
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm.  Długość skrzydła 7-9 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Dwa pozostałe gatunki z grupy gatunkowej w Polsce nie występują (P. nielseni, P .amplus). Inne podobnie ubarwione gatunki różnią się w zależności od gatunku rozmiarami (są zwykle mniejsze), brakiem rozszerzonych przednich stóp, czy też kształtem plam odwłokowych
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Łukasz Mielczarek avidal

Las wiączyński 12.05.2016 ♀

Las wiączyński 12.05.2016 ♀


Rodzaj Platycheirus - Płaskoręcz


avidal

Leave a Reply