Pyrophaena rosarum – Pyrofena szuwarowa

Syrphidae – Bzygowate
Poprzednio w rodzaju Platycheirus. Smukły, czarny bzyg z dwiema żółto-kremowymi plamami na tergicie 3, które łączą się przy przedniej krawędzi tergitu. Znacznie mniejsze plamy przy przedniej krawędzi T4 (opcjonalnie); u samic zwykle także 2 niewyraźne, okrągłe, rozdzielone plamy na T2.

Widzew 15.06.2015

Łódź – Widzew 15.06.2015 ♂

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015 ♂

Sine Wiry 25.06.2015

Sine Wiry 25.06.2015 ♂

  1. Status. Pospolity i miejscami liczny. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i łąki, brzegi zbiorników wodnych z bujną roślinnością, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm. Długość skrzydła 5.25-7.75 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie, podlaskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Dzięki niepowtarzalnym plamom na odwłoku łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Wilgotna łąka na Widzewie - Habitat 15.06.2015

Wilgotna łąka na Widzewie – Habitat 15.06.2015

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Las żeromiński 21.05.2014 Samiec

Las żeromiński 21.05.2014 ♂

Widzew 15.06.2015

Łódź – Widzew 15.06.2015 ♂

P.rosarum

Biebrzański Park Narodowy 27.05.2016


Rodzaj Platycheirus - Płaskoręcz


avidal

Leave a Reply