Portevinia maculata – Niwyrówka czosnaczek

Syrphidae – Bzygowate
Twarz wydłużona, co jest widoczne zwłaszcza z profilu. Oczy u samca połączone. Scutum czarne, lśniące. Na odwłoku samca srebrno-szare, doskonale widoczne plamy na tergitach 2 i 3; ostatni tergit niemal całkowicie srebrno-szary. U samic odwłok znacznie bardziej subtelnie i jednolicie srebrno-szary. 3 człon czułków pomarańczowy. Skrzydła samców wyraźnie deltokształtne.

port maculata

Zwierzyń 29.05.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

p.maculata male

Zwierzyń 17.05.2018 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Bereżki 26.05.2014 Samica Fot. Łukasz Mielczarek

Bereżki 26.05.2014 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

Bereżki 26.05.2014 Samica Fot. Łukasz Mielczarek

Bereżki 26.05.2014 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Status. Rzadka
  2. Siedlisko. Tylko tam, gdzie występuje czosnek; głównie skraje lasów, parki, brzegi strumieni i zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 8-9 mm. Długość skrzydła 6-8.25 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec z apogeum pojawu w maju
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Larwy żerują w cebulkach i liściach czosnku niedźwiedziego Allium ursinum, rzadziej innych gatunków czosnku. Nie znalazłem informacji na temat odżywiania imagines
  7. Podobne. Wyrówki z rodzaju Cheilosia, przede wszystkim Cheilosia fasciata, która również ma srebrno-szare plamy na odwłoku, a jej larwy także rozwijają się w czosnkach – najłatwiej odróżnić ją po czarnych czułkach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski Łukasz Mielczarek avidal
Portevinia

Zwierzyń 27.05.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Bereżki 26.05.2014 Samica Fot. Łukasz Mielczarek

Bereżki 26.05.2014 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

P.maculata mating

Zwierzyń 27.05.2017 In copula Fot. Andrzej Kucharski

Portevinia mating

Zwierzyń 27.05.2017 In copula Fot. Andrzej Kucharski

p.maculata

Zwierzyń 12.05.2018 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

por.maculata

Zwierzyń 23.05.2017 ♂ Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply