Rhingia borealis – Toryjka borealna

Syrphidae – Bzygowate
Czoło stylizowane w charakterystyczny ryjek. Tułów smoliście czarny. Odwłok żółto-, lub czerwonobrązowy, z czarnymi marginesami przy bocznych krawędziach. Nogi w znacznej mierze czarne. Wici czułków pokryte krótkimi włoskami.

Suche Rzeki 28.05.2013 Samiec

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche Rzeki 29.05.2013

Suche Rzeki 29.05.2013 ♂

Suche Rzeki 27.05.2013

Suche Rzeki 27.05.2013 ♂

  1. Liczebność. Rzadka, tylko lokalnie liczna LC
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, ukwiecone skraje leśnych dróg; chętnie w terenie wilgotnym, blisko leśnych strumieni
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Bieszczady, gdzie bywa bardzo liczna. W centralnej Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy koprofagiczne, rozwijają się w ekskrementach
  7. Podobne. Pozostałe dwa krajowe gatunki toryjek – Rhingia campestris i najrzadsza z całej trójki Rhingia rostrata są przeciętnie jaśniej ubarwione i mają skąpiej owłosione wici czułków (konieczne powiększenie)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
Suche Rzeki 27.05.2013

Suche Rzeki 27.05.2013 ♂

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Rh.borealis

Chryszczata 14.06.2019 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

R.borealis

Chryszczata 14.06.2019 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

R borealis

Chryszczata 14.06.2019 ♂ Fot. Andrzej Kucharski

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Suche Rzeki 28.05.2013

Suche Rzeki 28.05.2013 ♂

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013 ♂

Zatwarnica 25.05.2013

Zatwarnica 25.05.2013 ♂


Rodzaj Rhingia - Toryjka


avidal

Leave a Reply