Syrphus vitripennis – Mszycznik żółtoczarny

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie. Żółte przepaski na tergitach 3 i 4 zwykle wyraźnie przełamane, a nawet (bardzo rzadko) rozerwane na dwie plamy. Uda tylnej pary nóg ewidentnie zaczernione na co najmniej połowie długości. Larwa żółtawobiała, lub szarozielona z charakterystycznym rysunkiem na grzbiecie; widoczny jest czarny przewód pokarmowy (niewidoczny u osobników świeżo po procesie wydalania) i barwne pasma ciałek tłuszczowych.

Łódź – Dolina Olechówki 23.05.2021 ♀

Modlica 25.06.2013 Samiec

Modlica 25.06.2013 ♂

Modlica 25.06.2013

Modlica 25.06.2013 ♂

Łuków 30.06.2012 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Pospolity, liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, polany, zarośla, łąki, ugory, przydroża, murawy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 8-13 mm. Długość skrzydła 7.25-10.25 mm. Przeciętnie mniejszy od pozostałych dwóch pospolitych gatunków z rodzaju
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad. Wszystkie trzy gatunki z rodzaju są w stanie zimować jako imago, lub jako larwy w glebie i pod korą butwiejących pni
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Pyłek, bardzo rzadko nektar. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Syrphus torvus ma owłosione oczy, a Syrphus ribesii jaśniejsze tylne uda, co jest szczególnie uderzające u samic. Podobny jest też chociażby Parasyrphus vittiger (pręga twarzowa wyraźniejsza)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
  9. Uwagi. Osobnika na zdjęciach z 2013 roku oznaczył w terenie Bogusław Soszyński

Rodzaj Syrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply