Triglyphus primus

Syrphidae – Bzygowate
Mały, czarny bzyg o delikatnym ciele. Odwłok 3-segmentowy, co jest ewenementem wśród europejskich bzygów – odwłoki wszystkich innych gatunków są 4-członowe. Nogi czarne, lecz kolana i częściowo stopy są żółte. Skrzydła przezroczyste, bez plam, z jasną pterostigmą.

Warszawa – Siekierki 31.07.2021 ♂ Fot. Sylvester Kociniak

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, rzadko obserwowany. Gatunek wrażliwy na zmiany ekologiczne, przypuszczalnie ustępujący. Samice obserwowane częściej, niż samce
  2. Biotop. Tereny ruderalne, parki, ogrody, ugory
  3. Wymiary. Długość ciała 5.8-8.2 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia – wrzesień
  5. Lokalizacja. Podlaskie, mazowieckie. Wykazywany z różnych krajowych stanowisk, w tym wielokrotnie z Łodzi i okolic (ale to zwykle obserwacje sprzed wielu lat)
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy są drapieżne, wysysają mszyce Cryptosiphum artemisiae – monofagi stymulujące powstawanie galasów na bylicy Artemisia vulgaris
  7. Podobne. Wizualnie podobny do nieżłopków Pipizella i małych wyrówek Cheilosia – wystarczy obejrzeć odwłok w celu determinacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – avidal Sylvester Kociniak
Wigierski Park Narodowy 26.05.2016

Wigierski Park Narodowy 26.05.2016 ♂

Wigierski Park Narodowy 26.05.2016

Wigierski Park Narodowy 26.05.2016 ♂


avidal

Leave a Reply