Thereva nobilitata – Dziewierka łąkowa

Therevidae – Dziewierkowate
Oczy samic rozdzielone czołem, oczy samców stykają się ze sobą. Głowa żółto opylona; u samicy znamię czołowe rozdzielone na dwie błyszczące, ciemne plamy nie dochodzące do krawędzi oczu. Tułów samicy pokryty krótkimi, złocisto-żółtymi włoskami – u samca owłosienie również żółte, lecz dodatkowo z długimi, czarnymi włoskami. Odwłok samicy szpiczasto zakończony, żółty z czarnymi, półokrągłymi plamami po środku tergitów 2-6 (na tergitach 5-6 często zamiast plam cienkie, czarne prążki nasadowe); wierzchołek odwłoka czarny. Odwłok samca krótszy i tępo zakończony, również z czarnymi plamami na tergitach 2-4. Nogi nie są całkowicie żółte. Skrzydła przezroczyste, lekko przyżółcone. Przezmianki samicy całkowicie żółte, przezmianki samca żółte z czarnymi główkami.

Łódzkie 09.07.2021 ♀ Fot. Andrzej Czerwiński

Sochaczew – Czerwiec 2020 ♀ Fot. Leszek Plackowski

T.nobilitata

Bukowa Góra 13.08.2018 ♀

  1. Status. Pospolita i liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, łąki, polany, parki, zarośla, ogrody, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie (Przedborski PK), mazowieckie, łódzkie, lubuskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Drapieżne larwy żyją w glebie, polują głównie na larwy chrząszczy (m.in. drutowce Elateridae i pędraki Scarabaeidae)
  7. Podobne. Niektóre inne dziewierki różniące się m.in. ubarwieniem odwłoka i przezmianek, czy też kształtem znamienia czołowego; identyfikacja bywa trudna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Andrzej Czerwiński Leszek Plackowski avidal

Lubinicko 13.07.2022 ♀ Fot. Marek Nowacki

Lubinicko 13.07.2022 Fot. Marek Nowacki


avidal

Leave a Reply