Thereva nobilitata – Dziewierka łąkowa

Therevidae – Dziewierkowate
Oczy samic rozdzielone czołem oczy samców stykają się ze sobą. Głowa żółto opylona; u samicy znamię czołowe rozdzielone na dwie błyszczące, ciemne plamy nie dochodzące do krawędzi oczu. Tułów samicy pokryty krókimi, złocistożółtymi włoskami – u samca owłosienie równiez żółte, lecz dodatkowo z długimi, czarnymi włoskami. Odwłok samicy szpiczasto zakończony, żółty z czarnymi, półokrągłymi plamami po środku tergitów 2-6 ( na tergitach 5-6 często zamiast plam cienkie, czarne prążki nasadowe ); wierzchołek odwłoka czarny. Odwłok samca krótszy i tępo zakończony, równiez z czarnymi plamami na tergitach 2-4. Nogi nie całkowicie żółte. Skrzydła przezroczyste, lekko przyżółcone. Przezmianki samicy całkowicie żółte, przamianki samca żółte z czarnymi główkami.

T.nobilitata

Bukowa Góra 13.08.2018 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, łąki, polany, parki, zarośla, ogrody, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała 9-13.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie ( Przedborski PK ). Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Drapieżne larwy żyją w glebie, polują głównie na larwy chrząszczy ( min. drutowce Elateridae i pędraki Scarabaeidae )
  7. Podobne. Niektóre inne dziewierki różniące się min. ubarwieniem odwłoka i przezmianek, czy też kształtem znamienia czołowego; identyfikacja bywa trudna

Dodaj komentarz