Nephrotoma aculeata – Nerkosz blady

Tipulidae – Koziułkowate
Ciało smukłe, żółte z czarnym deseniem. Plama potyliczna na głowie w kształcie grotu o łagodnie zaokrąglonym wierzchołku. Brak ciemnych plam odchodzących od bocznych krawędzi oczu. Boczne plamy tułowia przed szwem tułowiowym nie są wygięte do boków. Odwłok żółty. Plamy na środkach tergitów  duże, zwykle wyraźnie zaznaczone; dochodzą do tylnych krawędzi tergitów. Uda żółto-brązowe z czarnymi kolanami. Skrzydła przezroczyste; pterostigma w przedniej części przezroczysta, szklisto biała, natomiast w części apikalnej z czarną lub brunatną plamą rozlewającą się na sąsiadującą z pterostigmą żyłkę poprzeczną. Kolana wyraźnie ciemniejsze od ud i goleni.

Milanówek 23.07.2022 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 23.07.2022 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Milanówek 23.07.2022 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – w Polsce rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Skraje lasów, doliny rzeczne, zarośla, łąki – raczej plastyczna ekologicznie, choc preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała około 12-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień. Sporadycznie obserwowana już w maju
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się korzeniami traw
  7. Podobne. Liczne inne gatunki gatunki z rodzaju, w tym Nephrotoma dorsalis, który różni się liczbą członów czułków
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Teresa Stolarczyk

Zbliżenie na głowę i scutum ♂ Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply