Nephrotoma dorsalis – Nerkosz nadrzeczny

Tipulidae – Koziułkowate
Ciało smukłe, żółte z czarnym deseniem. Plama potyliczna na głowie w kształcie grotu o łagodnie zaokrąglonym wierzchołku. Brak ciemnych plam odchodzących od bocznych krawędzi oczu. Boczne plamy tułowia przed szwem tułowiowym nie są wygięte do boków. Odwłok żółty. Plamy na środkach tergitów  duże, zwykle wyraźnie zaznaczone; dochodzą do tylnych krawędzi tergitów. Plamy na tergitach 6-7 mogą częściowo lub całkowicie zanikać, zwłaszcza u samca. Uda żółtobrązowe z czarnymi kolanami. Skrzydła przezroczyste; pterostigma w przedniej części przezroczysta, szklisto biała, natomiast w części apikalnej z czarną lub brunatną plamą rozlewającą się na sąsiadującą z pterostigmą żyłkę poprzeczną. Kolana wyraźnie ciemniejsze od ud i goleni. Istotną cecha diagnostyczną jest liczba członów czułków – 15 u samicy i 19 u samca.

Milanówek 14.07.2022 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania – w Polsce rzadko obserwowany. Zasięg obejmuje głównie północną i środkową oraz zachodnią Europę
  2. Biotop. Najchętniej zasiedla zarośla i trawiaste polany wzdłuż cieków wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec. Sporadycznie obserwowana w kwietniu i w sierpniu
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się korzeniami traw
  7. Podobne. Liczne inne gatunki gatunki z rodzaju, zwłaszcza Nephrotoma aculeata – różnią się one m.in. liczbą członów czułków
  8. Uwagi. Autorka obserwacji i identyfikacji – Teresa Stolarczyk

Milanówek 14.07.2022 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Skrzydło Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply