Nephrotoma quadrifaria – Nerkosz smugoskrzydły

Tipulidae – Koziułkowate
Głowa żółta z czarną, trójkątną plamą na potylicy, której kształt jest jedną z cech diagnostycznych gatunku. Tułów żółty z czarnymi plamami na wierzchniej stronie. Na żółtych, lub szarawych (rzadziej) tergitach czarne plamy – u samicy zwykle trójkątne, u samca na ogół prostokątne, w formie podłużnego pasa.  Odwłok samicy zakończony spiczastym pokładełkiem, odwłok samca tępo zakończony. Pterostigma duża, ciemna i wyraźna; smugowate zaciemnienie żyłek poprzecznych pod pterostigmą doskonale widoczne.

N.quadrifaria

Warszawa 19.05.2018 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

N quadrifaria

Warszawa 19.05.2018 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Nephr. quadrifaria

Warszawa 20.05.2018 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

N.quadrifaria.

Warszawa 20.05.2018 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Liczebność. Pospolity i liczny
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla; preferuje miejsca zacienione
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żywią się korzeniami roślin zielnych, a w nocy także nadziemnymi częściami roślin
  7. Podobne. Charakterystyczne smugowate zaciemnienie na skrzydłach w połączeniu z kształtem plamy potylicznej czynią z nerkosza smugoskrzydłego gatunek stosunkowo łatwy do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Teresa Stolarczyk

avidal

Leave a Reply