Tipula helvola – Koziułka leśna*

Tipulidae – Koziułkowate
Głowa i tułów żółto-brązowe. Na wierzchniej i bocznej stronie tułowia brak wyraźnych pasów. Odwłok pozbawiony wyraźnych plam poza drobnymi, ciemniejszymi od tła plamkami na bokach tergitów. Tergity często silnie przyciemnione, zwłaszcza bliżej wierzchołka odwłoka. Skrzydła przezroczyste – pterostigma jasna z przylegającą do niej szklistoszarą plamką biegnącą w poprzek skrzydła. Należy do podrodzaju Lunatipula.

Warszawa – Białołęka 05-06.07.2020 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

Warszawa – Białołęka 05-06.07.2020 ♀ Fot. Teresa Stolarczyk

  1. Status. Gatunek nowy dla Polski. Liczebność nieznana – w Europie zwykle uznawana za gatunek rzadko obserwowany HIT INSEKTARIUM
  2. Siedlisko. Widne lasy liściaste i ich skraje – rzadziej ogrody i parki
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Mazowieckie
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy fitofagiczne; rozwijają się w ziemi – nie unikają suchej gleby
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z liczącego 13 krajowych gatunków podrodzaju Lunatipula (Tipula alpina, Tipula selene i inne) które z pewnością można rozróżnić wyłącznie po analizie budowy genitaliów (hypopygium u samców, pokładełka u samic) – zalecane użycie binokularu
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Teresa Stolarczyk
  9. Uwagi. Identyfikacja Teresa Stolarczyk (♀) i Pjotr Oosterbroek (♂)
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Warszawa – Białołęka 05-06.07.2020 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk

Warszawa – Białołęka 05-06.07.2020 ♂ Fot. Teresa Stolarczyk


avidal

Leave a Reply