Ceroxys urticae

Ulidiidae 
Oczy duże, czerwonobrązowe. Tułów lśniący. Scutellum czarne. Skrzydła przezroczyste, z czterema czarnymi, nieprzerwanymi przepaskami.

C.urticae

Łódź – Lublinek Fot. Jacek Strojny

C.urticae

Łódź Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Zarośla, polany, łąki, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 5.5-7.5 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Spadź inny pokarm płynny. Ciekawostkę stanowi obserwacja samic pobierających z okolic własnego pokładełka bliżej nieokreśloną substancję pozostawioną tam przez samca podczas kopulacji (samice przejawiają takie zachowanie nie później, niż godzinę po zakończeniu kopulacji)
  7. Podobne. U Ceroxys hortulana scutellum jest nieco jaśniejsze, a przepaski skrzydłowe w różnym stopniu przerwane (zmienność osobnicza)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Strojny
  9. Wymowa: ceroksys urtice

avidal

2 thoughts on “Ceroxys urticae

Leave a Reply