Otites lamed

Ulidiidae 
Głowa żółta z szarymi bokami i potylicą. Scutum szare lub szaro-brązowe; na scutum para wąskich, ciemniejszych od tła podłużnych pasków. Scutellum szare lub żółto-szare. Na szarym bądź żółto-szarym odwłoku wąskie czarne przepaski na tylnych krawędziach tergitów. Czułki relatywnie krótkie. Skrzydła z żółtym obrzeżeniem, na którym obecne są rozległe brunatne plamy. Lunule jasne, pozbawione plamkowania.

Austria 02.06.2022 ♀ Fot. gernotkunz

  1. Status. Zdecydowanie rzadka DD
  2. Siedlisko. Lasy, zarośla, polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy rozwijają się w owocach i kwiatostanach roślin zielnych
  7. Podobne. U gatunków z rodzaju Dorycera czułki są zauważalnie dłuższe. Nieco podobną Toxonevra muliebris można odróżnić po częściowo żółtym odwłoku i detalach desenia na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal

Leave a Reply