Ulidia nigripennis – Smużynka ciemnoskrzydła

Ulidiidae
Oczy brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Twarz czarna. Wierzchnia strona tułowia silnie błyszcząca. Środkowe i tylne stopy przynajmniej częściowo żółte, lub pomarańczowe. Skrzydła przezroczyste, szarobrązowo przyciemnione, tylko nasada skrzydła nieprzyciemniona. Skrzydła pozbawione plam wierzchołkowych.

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Ponidzie 10.07.2016

Ponidzie 10.07.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Wroni Dół 19.06.2016

Ponidzie 10.07.2016

Ponidzie 10.07.2016

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, choć lokalnie bywa liczna
  2. Biotop. Lasy, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała około 4-5 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Ponidzie. Nie wiem, czy wystepuje na Wyżynie Łódzkiej – jest to bardzo wątpliwe
  6. Pokarm. Pokarm płynny. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różniące się min. czarnymi stopami (U. omani), żółtopomarańczową twarzą (U. wadicola, U.facialis), plamkami na wierzchołkach skrzydeł (U. megacephala, U.apicalis), czy też brakiem brązowego przyciemnienia skrzydeł (U.erythrophtalma). Według Fauna Europaea w Polsce poza Ulidia nigripennis wystepuje jedynie Ulidia erythriophthalma
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Ponidzie 19.06.2016

Ponidzie 19.06.2016


avidal

Leave a Reply