Xylomyia maculata

Xylomyidae – Pośniadkowate
Oczy duże. Głowa stosunkowo mała. Wierzch tułowia z charakterystycznym żółtoczarnym deseniem. Scutellum żółte. Odwłok czarny z żółtymi przepaskami na krawędziach tergitów. Uda i golenie żółte; tylne uda i golenie zaczernione w części apikalnej. Biodra czarne.

Gdańsk Fot. Tomasz Grzegorczyk

Gdańsk Fot. Tomasz Grzegorczyk

X.maculata

Hodowla larwy znalezionej w dziupli przez Chiffchaffa powiodła się i w 2010 na świat przyszła taka oto piękna Xylomyia

Gdańsk Fot. Tomasz Grzegorczyk

Gdańsk Fot. Tomasz Grzegorczyk

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka – znacznie łatwiej odszukać larwy i wyhodować imago, niż spotkać je w terenie VU EN
  2. Biotop. Lasy mieszane i liściaste z próchniejącymi, dziuplastymi drzewami; także parki ze starymi drzewami, a przypuszczalnie także pojedyncze stare drzewa, lub aleje
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Czerwiec i lipiec
  5. Lokalizacja. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju. Na Wyżynie Łódzkiej jak dotąd nie odnaleziona, ale uważam, że jej występowanie u nas jest wielce prawdopodobne
  6. Pokarm. Larwy przypuszczalnie saprofagiczne. Znajdowane głównie w dziuplach starych drzew liściastych różnych gatunków; odżywiają się martwą materią organiczną pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
  7. Podobne. U Xylomyia czekanovskii biodra są żółte – gatunek ten nie został wykazany z terenu naszego kraju, ale jego obecność w Polsce nie jest wykluczona
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Grzegorz Hebda Tomasz Grzegorczyk

avidal

Leave a Reply