Acmaeodera flavomarginata

Buprestidae – Bogatkowate
Głowa i przedplecze czarne; boki przedplecza żółto obrzeżone. Pokrywy czarne z żółtymi smugami brzeżnymi i z czerwoną plama wierzchołkową – plama ta wzdłuż szwu pokryw jest bardzo wąsko rozerwana i zwykle (choć nie zawsze) na każdej z pokryw jest dwustronnie, półkoliście wycięta.

Texas – Starr 06.11.2021 Fot. James Bailey

Texas – Starr 29.10.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Południowe stany USA, Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa po Brazylię
  2. Biotop. Suche ukwiecone tereny otwarte z krzewami i drzewami żywicielskimi
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – grudzień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek – bardzo chętnie odwiedza kwiaty z rodziny astrowatych (złożonych). Larwy ksylofagiczne – rozwijają się w drewnie hebankowatych Ebenaceae, akacji i jadłoszynów (Prosopis spp.)
  7. Podobne. U Acmaeodera chiricahuae czerwona plama wierzchołkowa na pokrywach jest szeroko rozerwana przynajmniej wzdłuż szwu pokryw, a żółta smuga brzeżna rozlewa się miejscowo na środek pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Texas – Hidalgo 10.11.2019 Fot. James Bailey


avidal

Leave a Reply