Analeptura lineola

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i wąskie przedplecze ciemne z mniej lub bardziej wyrazistym, oliwkowym odcieniem. Pokrywy żółte z podłużnymi, brunatnymi lub czarnymi smugami i tej samej barwy półokrągłymi plamami brzeżnymi, które łączą się ze sobą wzdłuż przedniej krawędzi pokryw. Nogi pomarańczowobrązowe. Czułki z dwubarwnymi, czarnożółtymi członami.

Kanada – Kent 05.08.2011 Fot. Denis Doucet

Kanada – Sussex Corner 19.06.2021 Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowowschodnie krańce Kanady oraz wschodnie stany USA
  2. Biotop. Lasy, polany, zarośla, łąki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 8-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drzewach i krzewach liściastych oraz iglastych o twardym drewnie
  7. Podobne. U Metacmaeops vittata przedplecze jest żywiej i jaśniej, zwykle pomarańczowo ubarwione
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply