Calomela ioptera – Kalomela brokatówka

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa i przedplecze żółtobrązowe lub pomarańczowobrązowe, gęsto i nieregularnie punktowane. Pokrywy zwykle nieco ciemniejsze od przedplecza, czerwonopomarańczowe. Rzędy punktowań na pokrywach mniej lub bardziej intensywnie niebieskie. Nogi jednolicie pomarańczowo(żółto)brązowe. Początkowo człony czułków pomarańczowe, pozostałe czarne.

Queensland – Chapel Hill 15.12.2021 Fot. tjeales

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie i południowowschodnie wybrzeże Australii
  2. Biotop. Busz australijski, ogrody, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm. Zielone, zlewające się z tłem liści larwy dorastają do 6 mm
  4. Aktywność. Cały rok z wyraźnym ograniczeniem aktywności w okresie od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach akacji – wymienia się Acacia decurrens, Acacia podalyriifolia i Acacia sophorae i 11 innych gatunków
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – tjeales

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply