Carabus nodulosus

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne. Pokrywy wyraźnie bruzdkowane, z licznymi płytkimi dołkami wypełnionymi szaro-białymi plamkami.

Austria – Leibnitz 04.05.2015 Fot. gernotkunz

Austria – Kranachberg 12.05.2017 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Zachodnia i południowa Europa – Niemcy, Francja, Austria, Szwajcaria, Włochy, Węgry, kraje bałkańskie. Lokalny, nieczęsto obserwowany
  2. Siedlisko. Brzegi górskich strumieni i leśnych zbiorników wodnych, torfowiska, mokradła – gatunek stenotopowy (wyspecjalizowany), wybitnie higrofilny. Regularnie znajdowany w buczynach. Chętnie wchodzi do wody, aby polować – potrafi nurkować i wytrzymuje pod wodą do 20 minut. Jaja składa do ziemi
  3. Wymiary. Długość ciała 24-32 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni, potem zapada w diapauzę
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy owadów, pijawki, kijanki i inne, głównie wodne bezkręgowce
  7. Podobne. Bliźniaczo podobny Carabus variolosus wykazuje odmienny zasięg – zasiedla tereny na wschód od Carabus nodulosus (Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria, Ukraina) i tylko na Bałkanach zasięgi pokrywają się ze sobą. Pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Rodzaj Carabus


Carabidae - Świat


avidal

Leave a Reply