Chnootriba elaterii

Coccinellidae – Biedronkowate
Poprzednio w rodzaju Henosepilachna. Ciało owalne. Głowa, przedplecze i pokrywy czerwonopomarańczowe, na każdej z pokryw 6 czarnych, okrągłych plam.

Chorwacja – Vir 13.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski i czarnomorski, znaczna część zachodniej Azji (aż po Indie) i północnej Afryki
  2. Biotop. Łąki, murawy, polany, ogrody, plantacje dyniowatych
  3. Wymiary. Długość ciała 6-7 mm. Larwa dorasta do 9 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są fitofagiczne; żerują na liściach i owocach roślin z rodziny dyniowatych – w tym na ogórkach, dyniach, melonach i kabaczkach
  7. Podobne. Kilka innych podobnie ubarwionych biedronek różniących się liczbą, wielkością lub rozmieszczeniem czarnych plam na pokrywach – w tym Henosepilachna argus i Epilachna tredecimnotata
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

avidal

Leave a Reply