Coccinella leonina – Biedronka antypodka

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne z parą żółtych plam w przednich kątach. Pokrywy smoliście czarne z 14-oma pomarańczowymi, izolowanymi plamami o rozmieszczeniu i kształcie charakterystycznym dla gatunku.

Nowa Zelandia 03.03.2019 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Gatunek endemiczny dla Nowej Zelandii
  2. Biotop. Łąki, murawy, polany, pastwiska, skraje lasów, zarośla, ogrody, tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-5.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Nowa Zelandia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są entomofagiczne oraz fakultatywnie fitofagiczne i mykofagiczne – polują na drobne bezkręgowce o miękkim ciele (chętnie na mszyce, czerwce i roztocze) a także żywią się grzybami z rzędu mączniakowców oraz materiałem roślinnym
  7. Podobne. Nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

avidal

Leave a Reply