Colobothea bitincta

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało masywne, o brunatnym ubarwieniu podstawowym. Glowa z 5-oma podłużnymi, wąskimi, żółtymi pasami – jednym środkowym i dwiema parami bocznych. Na przedpleczu obecnych 6 takich pasów. Pokrywy pokryte żółtymi i kremowobiałymi plamkami o nieregularny rozmieszczeniu, które miejscowo skupiają się w rozerwane przy szwie przepaski poprzeczne – jedną nieco za połową długości pokryw i jedną przedwierzchołkową. Żółte plamkowanie obecne również na odwłoku.

Kostaryka 12.02.2018 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ameryka Środkowa i Kolumbia
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu przypada na początek pory deszczowej
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines nie odwiedzają kwiatów, żywią się świeżą korą. Larwy ksylofagiczne – nie znalazłem gatunków żywicielskich; być może pozostają nieznane
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Kostaryka 12.02.2018 Fot. gernotkunz


Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply