Dorcadion aethiops

Cerambycidae – Kózkowate
Znany też jako muzyk białopręgi. Ciało masywne. Głowa czarna. Przedplecze czarne z wąską, podłużną bruzdą centralną. Pokrywy czarne, rzadko punktowane. Szew pokryw czarny. Nogi i czułki całkowicie czarne.

Węgry 01.05.2010 Fot. Jarosław Bury

  1. Zasięg. Południowowschodnie regiony środkowej Europy, Bałkany oraz Turcja
  2. Siedlisko. Nasłonecznione tereny trawiaste – kserotermy, pastwiska, miedze, stepy, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 14-20 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec. Nielotny
  5. Lokalizacja. Węgry. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żerują na trawach, a larwy na korzeniach traw i roślin zielnych
  7. Podobne. Przede wszystkim Dorcadion cervae, u którego bruzda centralna na przedpleczu jest znacznie szersza
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply