Epilachna abrupta – Jaraszka panamska

Coccinellidae – Biedronkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy jaskrawo żółte, rzadziej czerwone bądź pomarańczowe, z szerokim, czarnym obrzeżeniem; w Kostaryce spotyka się formy z dodatkową, czarna przepaską poprzeczną po środku pokryw. Szew pokryw czarny. Czułki relatywnie krótkie w porównaniu z innymi gatunkami z rodzaju; człony 4-8 co najmniej tak szeroki, jak długie – istotna cecha diagnostyczna grupy gatunkowej abrupta.

Kostaryka 18.06.2008 Fot. gernotkunz

Kostaryka 16.05.2006 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Ograniczony do Panamy i Kostaryki
  2. Biotop. Lasy, zarośla, polany i ogrody z rośliną żywicielską, tereny uprawne
  3. Wymiary. Długość ciała 9.4-12 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są fitofagiczne – żerują na liściach indyczej jagody Solanum torvum
  7. Podobne. Inne gatunki z plemienia Epilachnini różnią się detalami ubarwienia oraz/lub zasięgiem
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

Kostaryka 08.07.2010 Larwa wyposażona jest w żółte, rozwidlone wyrostki Fot. gernotkunz


avidal