Euryphagus miniatus – Pyszczak czerwony

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa intensywnie czerwona, szeroka. Żuwaczki czerwone, u samca silnie zgrubiałe, przez co przednia część głowy wygląda na uderzająco szeroką. Przedplecze czerwone z zębowatym wyrostkiem na bocznej krawędzi. Pokrywy czerwone z rozległą, czarną plamą przedwierzchołkową z żółtym rozmyciem przy przedniej krawędzi. Nogi czarne. Czułki czarne, tylko człon nasadowy czerwony. Należy do podrodziny Cerambycinae.

Hong Kong 13.04.2014 ♀ Fot. WK Cheng

Hong Kong 19.03.2019 ♀ Fot. WK Cheng

  1. Zasięg. Południowo-wschodnia Azja – południowe Chiny oraz Indochiny
  2. Biotop. Lasy, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 20-23 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Hong Kong. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – WK Cheng

Cerambycidae - Kraina orientalna


avidal

Leave a Reply