Hyperplatys aspersus – Myszatka gałązkowa

Cerambycidae – Kózkowate
Drobna kózka o zwartej budowie ciała. Przedplecze i pokrywy szare z czarnym plamkowaniem; plamki w tylnej części pokryw mniej więcej tej samej wielkości. Uda pomarańczowe. Czułki u obu płci dłuższe od reszty ciała.

Virginia – Fairfax 26.05.2021 Fot. James Bailey

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie stany USA oraz południowe krańce Kanady
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Świeża kora. Larwy ksylofagiczne – żerują w gałązkach rozmaitych drzew liściastych; wymienia się wiązy, topole, kasztany, śliwy, jabłonie, jesiony wierzby…
  7. Podobne. U nieco większej Hyperplatys maculata w tylnej części pokryw zwykle obecna jest para plamek wyraźnie większa od pozostałych, a uda są szare
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply