Lilioceris scapularis – Poskrzypka mandaryńska

Chrysomelidae – Stonkowate
Głowa czarna. Przedplecze czarne, nieregularnie punktowane, o przewężonych po środku bocznych krawędziach. Pokrywy czarne z czerwonymi lub żółtymi plamami nasadowymi o charakterystycznym dla gatunku kształcie; plamy te zawierają w sobie jedną lub dwie pary czarnych plamek. Nogi i czułki całkowicie czarne.

Chiny – Chizhou 10.09.2022 Fot. seventeennature

Chiny – Chizhou 11.09.2022 Fot. seventeennature

  1. Zasięg. Daleki Wschód (Korea, Rosja, Japonia i chiny wraz z Tajwanem)
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla; preferuje tereny wilgotne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy fitofagiczne – nie udało mi się odnaleźć gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply