Mannophorus laetus

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze czerwone, bez wyraźnego owłosienia. Pokrywy wąskie, czarne z podłużnymi, żółtymi smugami, które sporadycznie mogą zanikać. Nogi i czułki całkowicie czarne.

Teksas – Starr 06.11.2021 Fot. James Bailey

Teksas – Starr 29.10.2021 Fot. James Bailey

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Teksas, Kalifornię (być może także inne południowe stany USA) oraz Amerykę Środkową
  2. Biotop. Zarośla na suchych, półpustynnych terenach
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do grudnia
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek; chętnie odwiedza kwiaty roślin z rodziny złożonych. Rośliny żywicielskie larw pozostają nieznane
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny – osobniki o jednolicie czarnych pokrywach bardzo łatwo pomylić z Batole ignicollis (przedplecze z długim, ciemnym owłosieniem)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply