Morion spp.

Carabidae – Biegaczowate
Ciało grzbietobrzusznie spłaszczone, często czarne i lśniące. Głowa masywna i szeroka, z dwoma wgłębieniami niemal dochodzącymi do nadustka, uzbrojona w duże żuwaczki. Przedplecze szersze od głowy, zwężające się ku tyłowi ciała, lekko wcięte przy podstawie z wyraźną listewką brzeżną i dwoma niewielkimi dołkami przypodstawnymi. Pokrywy gładkie z wyraźnym rowkowaniem, przez pierwsze 3/4 długości o równoległych bokach, natomiast w tylnej części silnie zwężone. Wyróżnia się co najmniej 41 trudno rozróżnialnych gatunków, zwykle o słabo poznanej ekologii.

Indonezja 2008 Fot. Oskar Grobelny

  1. Zasięg. Rodzaj znany głównie z obu Ameryk, niemniej zasiedla strefy tropikalne i subtropikalne całego świata
  2. Biotop. Głównie lasy. Gatunki fakultatywnie podkorowe
  3. Wymiary. Dorastają do około 15 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Indonezja. W Polsce nie występują
  6. Pokarm. Drapieżne
  7. Podobne. Kształtem ciała przypomina gatunki z rodzaju Hyperion (większe rozmiary ciała, większa głowa), ale też nasze stromki z rodzaju Clivina
  8. Uwagi. Osobniki na fotografiach znajdują się w jego kolekcji Oskar Grobelny

Indonezja 2008 Fot. Oskar Grobelny


Oskar Grobelny avidal

Leave a Reply