Clivina fossor – Stromka podłużna

Carabidae – Biegaczowate
Ciało stosunkowo płaskie, silnie przewężone przed odwłokiem, matowe, czarnobrązowe. Pokrywy i charakterystycznie ukształtowane przedplecze są jednolicie czarnobrązowe (u niektórych osobników pierwszy zagonik na pokrywach jest czerwonawy); pokrywy nie są znacząco jaśniejsze od przedplecza.

CL.fossor

Tylicz 06.06.2010 Fot. Paweł Lipski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, agrocenozy, skraje lasów, doliny rzeczne i inne tereny otwarte o wilgotnej, pokrytej roślinnością glebie
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 (6.8) mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnego lata. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Beskidy. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Semizoofag – drobne bezkręgowce oraz wschodzące pędy i inne fragmenty roślin; chętnie młode pędy kukurydzy
  7. Podobne. U przeciętnie mniejszej (4.5-5.5 mm) Clivina collaris pokrywy są ewidentnie jaśniejsze od przedplecza. U gatunków z rodzaju Dyschirius wierzch ciała jest wyraźnie lśniący
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paweł Lipski
  9. C.fossor w bazie BioMap

avidal

Leave a Reply