Oenopia lyncea – Wrzeciążeczka śródziemnomorska*

Coccinellidae – Biedronkowate
Przedplecze czarne z jasnym deseniem przy przedniej krawędzi i jasną, pionową, cienką linią środkową, która może być krótka i słabo dostrzegalna (podagtunek agnatha) lub długa, dochodząca niemal do podstawy przedplecza (podgatunek lyncea). Pokrywy czarne z 12-oma żółtymi lub białawymi plamami. Przednie krawędzie pokryw podwinięte, żółte lub białe. Szew pokryw czarny.

Francja – Port Grimaud 15.06.2012 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje region śródziemnomorski; zwykle liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 3-4.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok za wyjątkiem zimnych dni zimowych
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy afidofagiczne; chętnie polują na mszyce Eucallipterus tiliae, Aphis fabae i Myzus persicae
  7. Podobne. W Polsce występuje nieco podobna Coccinula quatuordecimpustulata, która różni się m.in. deseniem na przedpleczu i liczbą plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

avidal

Leave a Reply