Ornithia mexicana

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało owalne. Przedplecze brunatnoczarne z parą żółtych pasów po środku i z żółtymi plamkami na bokach. Scutellum żółte. Pokrywy ciemnobrunatne do czarnych z trzema parami wydłużonych, jaskrawo żółtych plam o kształcie i rozmieszczeniu diagnostycznych dla gatunku.Uda zgrubiałe, czerwonobrązowe lub czarne.

Meksyk 01.06.2020 Fot. Rob Navarro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową oraz Teksas
  2. Biotop. Lasy
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy ksylofagiczne – nie udało mi się ustalić gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Ornithia zapotensis (poprzednio w randze podgatunku) różni się kształtem żółtych plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply