Ortholeptura valida – Zmorsznik kalifornijski

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa beżowo-żółta. Przedplecze beżowo-żółte, znacznie węższe od podstawy pokryw. Pokrywy bladożółte z dwiema lub trzema parami brunatnych plam oraz z podłużnymi, brunatnymi smugami, które mogą zanikać. Wierzchołki pokryw rozchylone. Nogi beżowo-żółte z przyciemnionymi kolanami. Czułki beżowo-żółte.

Kalifornia – Los Angeles 04.08.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Zachodnie stany USA, południowozachodnie krańce Kanady i lokalnie Meksyk
  2. Siedlisko. Lasy, polany; preferuje tereny górskie i podgórskie
  3. Wymiary. Długość ciała 12-28 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od czerwca do września
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Ksylofagiczne larwy żerują w drewnie jodeł, być może także innych drzew
  7. Podobne. U zauważalnie mniejszej (dorasta do 17 mm) Ortholeptura obscura na pokrywach zwykle znajduje się tylko jedna para brunatnych plam
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply