Ptosima gibbicollis – Bogatnica judaszówka

Buprestidae – Bogatkowate
Głowa i przedplecze czarne. Pokrywy czarne z dwiema parami jaskrawo żółtych lub pomarańczowych plam – przednia para plam rozlewa się wzdłuż przednich brzegów pokryw i nigdy nie sięga do szwu pokryw – jej brzegi są lekko faliste. Plamy przedwierzchołkowe są znacznie mniejsze, o zaokrąglonych kątach wewnętrznych.

Virginia – Fairfax 31.05.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Wschodnia część USA oraz południowe krańce Kanady
  2. Biotop. Lasy, polany, kwietne łąki i murawy, ogrody, parki
  3. Wymiary. Długość ciała 4.7-8 mm
  4. Aktywność. Marzec – lipiec
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek – regularnie odwiedza kwiaty. Larwy ksylofagiczne – rozwijają się w drewnie judaszowca kanadyjskiego oraz sasafranów
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna, lecz bardzo lokalna, wykazywana ze stanu Teksas Ptosima laeta
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

avidal

Leave a Reply