Purpuricenus temminckii – Purpurówka bambusówka

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa czarna. Przedplecze intensywnie czerwone z pięcioma czarnymi plamkami. Pokrywy jednolicie czerwone. Nogi czarne. Czułki czarne – u samca dłuższe od reszty ciała, u samicy mniej więcej tak długie, jak reszta ciała.

Chiny – Nanjing 05.05.2022 Fot. seventeennature

  1. Zasięg. Daleki Wschód – Chiny, Japonia, Korea, oraz niektóre kraje południowej Azji, w tym Indie
  2. Biotop. Lasy i zarośla bambusowe, polany, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 13-17 mm
  4. Aktywność. Marzec – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, nektar. Larwy żerują w drewnie bambusów, także ściętych
  7. Podobne. Purpuricenus spectabilis różni się obecnością pary czarnych kropek w tylnej części pokryw
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

Cerambycidae - Kraina orientalna


avidal

Leave a Reply