Rhytiphora nigrovirens

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze żółtopomarańczowe z brunatnymi, nieregularnymi plamkami. Scutellum brązowo owłosione. Pokrywy intensywnie zielone poza żółtopomarańczową, brunatno nakrapianą, w zarysie trójkątną plamą wokół scutellum i tej samej barwy rozmytą plamą wierzchołkową; epipleury (boczne krawędzie pokryw) czystobiałe.

Queensland – Talegalla Weir 19.11.2016 Fot. Scott W. Gavins

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie wybrzeże Australii
  2. Biotop. Lasy deszczowe
  3. Wymiary. Długość ciała około 20 mm (bez czułków)
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Świeża kora. Larwy ksylofagiczne – żerują w korzeniach, łodygach i pniach akacji
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Scott W. Gavins

Cerambycidae - Kraina australijska


avidal

Leave a Reply