Stenygra histrio

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze lśniące, wiśniowoczerwone. Pokrywy czarne z wiśniowoczerwonymi barkami i wierzchołkami oraz z dwiema parami kontrastowo żółtych plam. Nogi i czułki jednolicie wiśniowoczerwone.

Meksyk 19.09.2019 Fot. Robb Navarro

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Amerykę Środkową
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok; apogeum pojawu od maja do października
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy ksylofagiczne – nie udało mi się ustalić gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Cerambycidae Nowego Świata


avidal

Leave a Reply