Thrincopyge alacris

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne, metalicznie połyskujące. Przedplecze zielonogranatowe z kilkoma żółtymi plamami brzeżnymi. Pokrywy ubarwione podobnie jak przedplecze z trzema parami żółtych plam o zmiennej wielkości i kształcie – plamy te mogą zlewać się ze sobą (zwłaszcza plamy środkowe z wierzchołkowymi, tak że znaczna powierzchnia pokryw jest żółta) – lecz tylko wyjątkowo łączą się ze sobą wzdłuż szwu pokryw. Sporadycznie zamiast żółtego desenia na wierzchu ciała pojawia się pomarańczowy.

Nowy Meskyk – Doña Ana 14.08.2021 Fot. James Bailey

Nowy Meskyk – Doña Ana 14.08.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Południowe stany USA oraz Meksyk
  2. Biotop. Suche tereny otwarte z rośliną żywicielską, ukwiecone murawy i przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 15-21 mm
  4. Aktywność. Luty – wrzesień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy ksylofagiczne – rozwijają się w wachlicach i być może innych szparagowatych
  7. Podobne. Nieco podobny Ceroctis capensis różni się liczbą, kształtem i rozmieszczeniem plam na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

avidal

Leave a Reply