Ambrostoma fortunei – Ambrostka chińska

Chrysomelidae – Stonkowate
Poprzednio pod nazwą Ambrostoma chinense. Przedplecze z grubym, gęstym i głębokim punktowaniem na wypłaszczonych bocznych krawędziach. Przedplecze bardzo barwne, zielono-purpurowe z niebieskim akcentami na bokach. Pokrywy lśniące, zielone z purpurowo-fioletowym deseniem złożonym m.in. z podłużnych pasów w układających się w dwie litery „V” w tylnej części pokryw. Pokrywy silnie wysklepione za połową długości. Nogi z intensywnym, metalicznie niebieskim połyskiem.

Chiny – Nanjing (Nankin) 11.11.2022 Fot. seventeennature

Chiny – Nanjing (Nankin) 11.11.2022 Fot. seventeennature

  1. Zasięg. Wykazywana z Chin
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje wiązowe
  3. Wymiary. Długość ciała 9.5-12 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na wiązie syberyjskim Ulmus pumila
  7. Podobne. U Ambrostoma omeishanum punktowanie wypłaszczonych boków przedplecza jest znacznie rzadsze. Punktowanie pokryw u Ambrostoma rugosopunctatum jest niemal tak wyraźne jak na bokach przedplecza. Oba te gatunki, jak i pozostałe z rodzaju różnią się także detalami ubarwienia wierzchu ciała. Podobne bywają też gatunki z rodzaju Parambrostoma różniące się przede wszystkim odmiennym kształtem podstawy przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature

Chrysomelidae - Świat


avidal

Leave a Reply