Anchomenus cyaneus

Carabidae – Biegaczowate
Ciało jednolicie, metalicznie niebieskie lub zielone. Przedplecze wyraźnie węższe od pokryw, w części nasadowej pozbawione szczecina na bokach ( laterobasal setae). Nogi i czułki brązowe do czarnych. Nielotny.

Anch.cyaneus

Toskania 26.04.2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Zasięg. Lokalny, o rozerwanym zasięgu obejmującym Pireneje, zachodnie Alpy i północne Apeniny
  2. Siedlisko. Gatunek górski, szczególnie chętnie zasiedlający kamieniste brzegi cieków wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała około 8-10 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines. Aktywny głównie nocą, dzień spędza w kryjówkach pod kamieniami, często w towarzystwie innych biegaczowatych
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drobne bezkręgowce
  7. Podobne. W Palearktyce występuje jeszcze co najmniej kilka innych niebieskich gatunków z rodzaju, które na ogół różnią się posiadaniem szczecin na przedpleczu, a często także żółtymi nogami i czułkami – gatunki te na dodatek mają nie pokrywające się z A.cyaneus zasięgi
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn

Carabidae - Świat


avidal

Leave a Reply