Anospilus orbitalis – Demonicznik nieubłagany*

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna; oczy duże, o jasno podkreślonych krawędziach. Tułów czarne z łukowatymi, jasnymi smugami poprzecznymi na przedpleczu. Odwłok dwubarwny, czerwonoczarny (sporadycznie pomarańczowoczarny, a nawet żółtoczarny). U formy barwnej luctigerus odwłok jest całkowicie czarny, a jasne obwiedzenie oczu i jasne smugi na przedpleczu są znacznie słabiej zaznaczone, lub wręcz zanikające.

Anosp.orbitalis

Wyspa Krk 22.08.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Gatunek o zasięgu obejmującym głównie południową Europę (Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Chorwacja, Cypr) oraz Rumunię i Bułgarię. Rzadko obserwowany. Najbliżej Polski znaleziony został w południowej Słowacji, ale brak współczesnych obserwacji z tego regionu
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne oraz ciepłe, otwarte tereny o piaszczystym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek i nektar. Larwy są ektopasożytami pająków z rodzin Nemesiidae i Ctenizidae. Pająki te przebywają w norkach ziemnych zamykanych wieczkami-zapadniami. Samica nastecznika uchyla wieczko, wnika w głąb norki i żądłem paraliżuje pająka
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się barwnymi, mniej lub bardziej intensywnie czerwono zabarwionymi skrzydłami. Nasteczniki z rodzajów Anoplius i Arachnospila różnią się min. brakiem jasnego podkreślenia oczu i brakiem jasnych smug na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal
  10. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunowa

avidal

Leave a Reply