Anospilus orbitalis – Demonicznik nieubłagany*

Pompilidae – Nastecznikowate
Głowa czarna; oczy duże, o jasno podkreślonych krawędziach. Tułów czarne z łukowatymi, jasnymi smugami poprzecznymi na przedpleczu. Odwłok dwubarwny, czerwono-czarny (sporadycznie pomarańczowo-czarny, a nawet żółto-czarny). U formy barwnej luctigerus odwłok jest całkowicie czarny, a jasne obwiedzenie oczu i jasne smugi na przedpleczu są znacznie słabiej zaznaczone lub wręcz zanikające.

Anosp.orbitalis

Wyspa Krk 22.08.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Zasięg. Obejmuje głównie południową Europę (Francja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Grecja, Chorwacja, Cypr) oraz Rumunię i Bułgarię. Rzadko obserwowany. Najbliżej Polski znaleziony został w południowej Słowacji, ale brak współczesnych obserwacji z tego regionu
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne oraz ciepłe, otwarte tereny o piaszczystym podłożu
  3. Wymiary. Długość ciała 8-14 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek i nektar. Larwy są ektopasożytami pająków z rodzin Nemesiidae i Ctenizidae. Pająki te przebywają w norkach ziemnych zamykanych wieczkami-zapadniami. Samica nastecznika uchyla wieczko, wnika w głąb norki i żądłem paraliżuje pająka
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się barwnymi, mniej lub bardziej intensywnie czerwono zabarwionymi skrzydłami. Nasteczniki z rodzajów Anoplius i Arachnospila różnią się min. brakiem jasnego podkreślenia oczu i brakiem jasnych smug na przedpleczu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
  9. Uwagi 2. Identyfikacja avidal
  10. *-proponowane nazwy rodzajowa i gatunowa

avidal

Leave a Reply