Chalcophorella fabricii

Buprestidae – Bogatkowate
Ciało owalne, lśniące, z purpurowo-wiśniowym połyskiem. Przedplecze głęboko, grubo i gęsto punktowane, zwłaszcza w części nasadowej i na bokach. Wierzchołki pokryw lekko rozchylone. Szew pokryw z wąskim, metalicznie zielonkawym podkreśleniem.

Ch.fabricii

Chorwacja Starigrad-Paklenica 21.07.2017 Fot. Paweł Niemiec

  1. Zasięg. Znany głównie z Bałkanów i Półwyspu Apenińskiego
  2. Siedlisko. Lasy – a zwłaszcza ich skraje, leśne polany i prześwietlenia
  3. Wymiary. Długość ciała 20-35 mm
  4. Aktywność. Kwiecień -sierpień
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Ksylofagiczne larwy żerują w sosnach
  7. Podobne. Liczne inne bogatki różniące się m.in. punktowaniem przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paweł Niemiec

Buprestidae - Świat


avidal

Leave a Reply