Chlorophorus aegyptiacus – Tryk pistacjowiec*

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze jaskrawo czerwone, o łagodnie zaokrąglonych bocznych krawędziach, nieco wyniesione; sporadycznie przedplecze ciemne, w barwie pokryw. Scutellum pokryte srebrzystymi włoskami. Pokrywy czarne z dwiema parami jasnych przepasek poprzecznych – przepaska w przedniej części pokryw jest silnie, łukowato wygięta w kierunku szwu pokryw i scutellum, przepaska zewnętrzna jest prosta. Wierzchołki pokryw jasne.

Chlor. aegiptiacus

Grecja 2017 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. Zwykle rzadko obserwowany, jednak lokalnie bywa liczny (zwłaszcza w Turcji). Zasięg obejmuje Półwysep Bałkański, Turcję i Kretę
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody. Gatunek ciepłolubny
  3. Wymiary. Długość ciała 7-10 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem. Polifagiczne larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych –  wymienia się głównie dąb i pistację
  7. Podobne. Inne europejskie gatunki z rodzaju można odróżnić między innymi po deseniu na pokrywach i ubarwieniu ciała
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply