Clytus clavicornis – Biegowiec sycylijski*

Cerambycidae – Kózkowate
Przedplecze i pokrywy czarne z intensywnie żółtymi przepaskami i plamami. Czułki i nogi dwubarwne, czarno-czerwone.

Cl.clavicornis

Sycylia 10.06.2010 Fot. Adam Woźniak

  1. Zasięg. Gatunek endemiczny dla Sycylii, zdecydowanie rzadki i sporadycznie obserwowany; głównie w północnej części wyspy
  2. Siedlisko.. Lasy górskie i podgórskie z udziałem dębu oraz ich skraje i leśne polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-13 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – czerwiec/lipiec
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek, nektar, przypuszczalnie także płatki kwiatów. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych; chętnie w dębach
  7. Podobne. W Polsce występują podobne Clytus lama i Clytus arietis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa
Clytus clavicornis_habitat

Sycylia 10.06.2010 Habitat Fot. Adam Woźniak

Clytus claviornis habitat

Sycylia 10.06.2010 Kwitnący głóg, na którym żerował C.clavicornis Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply