Cychrus italicus

Carabidae – Biegaczowate
Całe ciało czarne łącznie z nogami, czułkami i potężnymi żuwaczkami. Głowa i sercowate przedplecze wąskie. Pokrywy wyniesione, delikatnie rzeźbione z wyraźnie zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. Nielotny.

Cychr.italicus

Toskania 28.04.2019 Fot. Rafał Celadyn

Cych italicus

Toskania 30.04.2019 Fot. Rafał Celadyn

  1. Zasięg. Rzadki i lokalny, wykazywany z Włoch, Szwajcarii i Francji
  2. Siedlisko. Wilgotne obszary leśne, zwłaszcza w górach
  3. Wymiary. Długość ciała 17-27.5 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nieobecny
  6. Pokarm. Głównie ślimaki, zwłaszcza z rodziny Helicidae; dzięki wąskiej głowie umiejętnie wyciąga je z muszli. Także inne bezkręgowce
  7. Podobne. W granicach zasięgu występują jeszcze 3 inne gatunki z rodzaju, znacznie jednak mniejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Rafał Celadyn

Carabidae - Świat


avidal

Leave a Reply