Eresus walckenaeri

Eresidae – Poskoczowate
Samica masywna, aksamitnie czarna z pojedynczymi, drobnymi plamkami z jasnych włosków na głowotułowiu i odwłoku. Samiec z intensywnie jaskrawoczerwonym, lub żółtopomarańczowym odwłokiem, na którym znajdują się 4 czarne, zwykle jasno obwiedzione, owalne plamy; mogą się one zlewać w jedną, rozległą plamę.

E.walckenaeri

Kreta 2018 ♀ Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. W Grecji, Bułgarii i we Włoszech lokalnie liczny
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i inne tereny trawiaste o charakterze stepowym, zbocza i skarpy z wystawą południową, skraje lasów sosnowych, gaje oliwne. Gatunek naziemny, znajdowany często pod kamieniami
  3. Wymiary. Samica 10-40 mm. Samiec 5-11 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec; samice można spotkać nawet w październiku
  5. Lokalizacja. Kreta. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce zaplatane w sieć łowną
  7. Podobne. W Polsce występuje bardzo podobny Eresus kollari ( samice nie dorastają do tak imponujących rozmiarów )
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Włodek Wypych

Leave a Reply