Eristalinus flavus – Wiośnik bursztynowy*

Syrphidae – Bzygowate
Oczy bardzo duże, żółte z licznymi bordowymi plamkami. U samicy oczy rozdzielone są wąskim czołem, u samca stykają się ze sobą. Tułów i odwłok żółtopomarańczowe; na bokach tergitów widoczne niewielkie, ciemne plamy. Uda i golenie żółte poza ich wierzchołkami na trzeciej parze nóg. Apikalny człon tylnych stóp również przyciemniony. Skrzydła przeźroczyste; żyłka R4+5 łukowato wygięta.

Chiny – Xuancheng 20.06.2021 ♂ Fot. seventeennature

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowowschodnia Azję – wykazywany głównie z Chin, zwłaszcza z okolic Hongkongu i Tajwanu. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte, w tym tereny ruderalne i zurbanizowane
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy saprofagiczne – żywią się zawiesiną organiczną obecną w bajorach i innych małych, na ogół zanieczyszczonych, często okresowych, stojących zbiornikach wodnych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Rodzaj Eristalinus - Wiośnik


avidal

Leave a Reply