Eristalinus punctulatus – Wiośnik australijski*

Syrphidae – Bzygowate
Oczy bardzo duże, żółte z licznymi bordowymi plamkami. U samicy oczy rozdzielone są wąskim czołem, u samca stykają się ze sobą. Scutum złocisto-żółte z czterema podłużnymi, czarnymi pasami. Na czarnych tergitach pomarańczowo-żółte plamy o charakterystycznym dla gatunku kształcie – ich wielkość podlega zmienności osobniczej, jednak niemal zawsze plamy na 2-im tergicie są największe, a na kolejnych coraz mniejsze, aż do najmniejszych plam wierzchołkowych. Skrzydła przeźroczyste; żyłka R4+5 silnie, łukowato wygięta.

Australia – Talegalla Weir 05.01.2022 ♂ Fot. Scott W. Gavins

Australia – Talegalla Weir 25.03.2020 ♀ Fot. Scott W. Gavins

  1. Zasięg. Obejmuje głównie Australię, choć bywa wykazywany również z płd-wschodniej Azji; w wielu regionach liczny
  2. Siedlisko. Spotykany głównie na ukwieconych skrajach lasów, łąkach i polanach, oraz na terenach ruderalnych i zurbanizowanych. Samce często zawisają w powietrzu, wydając przy tym zauważalne brzęczenie
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy saprofagiczne – żywią się zawiesiną organiczną obecną w bajorach i innych małych, na ogół zanieczyszczonych, często okresowych, stojących zbiornikach wodnych
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Scott W. Gavins
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Rodzaj Eristalinus - Wiośnik


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply